Firma JUTAR prowadzi skup, ubój i sprzedaż półtusz wieprzowych identyfikowanymi wg klasyfikacji SEUROP oraz elementów uzyskiwanych z uboju trzody.

Ubojnia trzody chlewnej – Jutar

BRCGS Logo

Firma „JUTAR” powstała w 1995 roku, jako spółka cywilna prawa handlowego z wpisem do rejestru powiatowego pod numerem 576 ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy Kiszkowo. Założycielami ww. spółki cywilnej byli p. Olgierd Jurek i p. Andrzej Tarnogrodzki.

W dniu 04.03.2002 roku Firma została przekształcona w Spółkę Jawną zarejestrowaną w Wojewódzkim Rejestrze Spółek Gospodarczych pod numerem KRS – 0000096677. Przedmiotem działalności Spółki jest skup żywca, ubój, sprzedaż półtusz i artykułów poubojowych na rynku krajów Unii Europejskiej, oraz zatwierdzone przez PLW kraje trzecie. Zakład oferuje skup żywca, ubój i sprzedaż półtuszy wieprzowych identyfikowanych wg klasyfikacji SEUROP oraz elementy pochodne uzyskiwane z uboju trzody.

Spółka dostawy żywca realizuje, własnym transportem, wykorzystując do tego celu samochody specjalistyczne, lub transportem własnym dostawców indywidualnych.

Spółka jest zakładem prywatnym i zatrudnia łącznie 120 osób, w tym 80 pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji. Praca odbywa się na jedną zmianę – dzienną. Odbiorcami towarów są firmy zlokalizowane na terenie krajów Unii Europejskiej.

JUTAR prowadzi system monitoringu oraz kontroli jakości oparty na standardzie BRC, a także posiada uprawnienia do handlu z wszystkimi krajami UE, dlatego nasze półtusze wieprzowe są polecane przez wiele firm, nie tylko polskich, ale i zagranicznych. W ofercie znajduje się wieprzowina sprzedawana w postaci półtusz, oraz:

  • podroby wieprzowe,
  • jelita wieprzowe,
  • tłuszcze wieprzowe.

Zamrażanie i chłodnia składowa

W 2020 roku działalność firmy zastała poszerzona o nowo wybudowany dział rozbioru głów z działem zamrażania i chłodni składowej.

Z założenia oddział ten zajmuje się rozbiorem głów wieprzowych w wyniku czego pozyskiwane są: policzki wieprzowe, maski z głów, mięso z głów, noski wieprzowe, ucho wieprzowe zewnętrzne i wewnętrzne oraz uboczne produkty produkcji zwierzęcej.

Zakład został wyposażony w linię do rozbioru głów, linię do pakowania mięsa, dwie komory zamrażalnicze oraz komorę składową.

W strefie produkcyjnej prowadzony jest rozbiór głów. Pozyskane elementy po zapakowaniu bezpośrednim i/lub pośrednim są zamrażane i składowane w chłodni w temperaturze – 22 °C, w kontrolowanej atmosferze.

W ofercie znajdują się elementy z rozbioru głów wieprzowych:

  • Policzki wieprzowe
  • Mięso z głów 80/20
  • Maski z głów wieprzowych
  • Noski tarczki
  • Ucho wieprzowe zewnętrzne
  • Ucho wieprzowe wewnętrzne

Drugim członem działalności zakładu zlokalizowanym w tym samym budynku, jest chłodnia składowa z działem zamrażania. W chłodni magazynowane są produkty powstałe w wyniku rozbioru głów wieprzowych, które przed składowaniem są zamrażane.

Do chłodni składowej dostarczane są również podroby wieprzowe i jelita pozyskane z połączonej terytorialnie ubojni. Po zapakowaniu bezpośrednim i pośrednim są one zamrażane i kierowane do komory składowej.

Zakład prowadzi również usługowe przechowywanie towarów zapakowanych. W zależności od formy dostarczenia są one zamrażane na miejscu, lub bezpośrednio trafiają do składowania w kontrolowanej atmosferze.

Zakład posiada własną oczyszczalnię ścieków.

Jak do nas dojechać?