PROJEKTY UNIJNE

tablica unijna

 

Dotacja z programu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, została przeznaczona na wybudowanie Zakładu rozbioru mięsa, z działem zamrażania i składowania w kontrolowanej atmosferze.
W skład inwestycji wchodzą również maszyny, urządzenia i instalacje wykorzystywane w procesie produkcji. Produkcja w zakładzie odbywa się dwukierunkowo. W pierwszej części zakładu zlokalizowane są chłodnie surowca i porozbiorowa, oraz hala rozbioru, natomiast w drugiej części zlokalizowane są zamrażalnie, oraz chłodnia składowa na 1800 miejsc paletowych.

 


znak Unii Europejskiej

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


logo PROW 2014-2020

Uruchomienie nowego zakładu ma na celu poszerzenie oferty sprzedaży, a co za tym idzie zwiększenie konkurencyjności na rynku. Takie działanie wymuszone jest wzrostem oczekiwań klientów i koniecznością szukania nowych rynków zbytu. Celem inwestycji jest również poszerzenie gamy świadczonych usług, poprzez usługę składowania towarów spożywczych opakowanych, w kontrolowanej atmosferze.

Z uwagi na lokalizację zakładu, nowa inwestycja pozwoli na zwiększenie mocy przerobowych, oraz poszerzenie gamy oferowanych produktów i usług, a co za tym idzie w najbliższej przyszłości prognozowany jest wzrost udziału o około 10%